Leeuwarden 1562

Op de oudste kaart van Leeuwarden van Jacob van Deventer uit 1562 staan 8 molens. De molens staan enigszins verspreid, aan de rand van de stad. Zo staan er twee in de buurt van het Schavernek, en twee aan het Vliet. Ten noorden van de stad staan er nog twee. Op de plaats van de latere Blokhuispoort staat nog een molen, en nog één ten zuiden van de Wirdumerpoort.

Leeuwarden, 1562, Jacob van Deventer