Leeuwarden 1664

In 1664, wanneer Schotanus de stad in kaart brengt staan er 9 molens. Met name op de dwingers in de stadswal. Vergeleken met de kaart van 1562 zijn er molens verdwenen en zijn er nieuwe bijgekomen. Het Vliet is op deze kaart niet afgebeeld.

Leeuwarden, 1664, Schotanus