Leeuwarden 1718

Op de kaart van Schotanus uit 1718 zien we dat het aantal molens inmiddels fors is gegroeid. Inmiddels zijn het er 21. De meeste dwingers worden nog gedomineerd door molens. Verder is zichtbaar dat het Vliet zich heeft ontwikkeld tot het industrieterrein van Leeuwarden. Er staan  een aantal molens langs de Dokkumer Ee, en er staat een molen aan de Harlinger Trekweg.

Leeuwarden, 1718, Schotanus