Leeuwarden 1849

In 1849, wanneer W. Eekhoff Leeuwarden in kaart brengt staan er inmiddels vele molens. Het grondgebied van de stad is uitgebreid. Zowel in het land rondom de stad als in de stad zelf staan bijna 40 molens. In het westen van de stad staan nog enkele molens op de dwingers, en langs de Harlinger Trekweg. Ook rond de Dokkumer Ee staat inmiddels een rij molens. Maar vooral in het oosten, in de omgeving rond het Vliet staan er vele.

De ‘blauwe’ molens staan op Leeuwarder grondgebied, de ‘gele’ op grondgebied van naastliggende gemeenten.

Leeuwarden, 1849, Eekhoff