2014

Leeuwarder Molendagen 2014

Goed weer! Het was niet warm, maar de zon scheen nu en dan, het was droog, en het waaide! Zaterdag een wat zoekende wind, die varieerde van ZW naar NW, zo ’n 3 Bft., die zondags wat meer richting NW draaide, en af en toe de 4 Bft. haalde. Wind die het mogelijk maakte  te demonstreren waar poldermolens voor gemaakt zijn: malen.

De oversteek naar de Spinnekoppen

De oversteek naar de Spinnekoppen

Het weer liet zich van z’n goede kant zien. Reden voor de molen- en cultuurgeïnteresseerde bezoeker z’n plan ten uitvoer te brengen: op bezoek bij een van de Leeuwarder Molens. Met name het aantal geïnteresseerde bezoekers viel weer op. Molenaars, van ver en dichtbij, in opleiding en actief, studenten, binnen- en buitenlanders, jong en oud, en oud met jong. Het sterkt ons weer in de overtuiging dat het met name gaat om kwaliteit. Kwaliteit van de voorlichting, het molenbezoek, de dialoog met de bezoekers. In kwantiteit ligt niet ons hoofddoel.
Dit jaar speelde het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) op het molenweekend in door ons te vragen een lezing te verzorgen over de geschiedenis, het wel en wee van de Leeuwarder molens. Deze uitnodiging hebben we met veel plezier aangenomen en uitgevoerd.

Harlingertrekweg

Harlingertrekweg

Hieronder beknopt per molen een overzicht.

Hempensermeerpoldermolen:  zaterdag 43, en zondag bijna 45 bezoekers. Dit jaar, behalve de toevallige ‘passanten’, ook veel doelbewuste molengangers die geïnteresseerd een bezoek brachten aan de molen, en behalve de molen zelf ondermeer de aanwezige fototentoonstelling hebben bekeken. Hoogtepunt, of beter dieptepunt van het weekeinde was een zwaarwichtig manspersoon, die door één van de door houtworm aangetaste zolderplanken zakte!

Froskepôlle molen: zaterdag rond 40, en zondag 65 bezoekers. Mensen die ‘toevallig’ langskwamen, maar ook weer doelbewuste bezoekers, o.a. van buitenlandse studenten. De koffie met koek  vond gretig aftrek. Bezoekers kregen uitleg over de molen en fototentoonstelling onder het genot van de koffie, en kregen een rondleiding. Kinderen vermaakten zich weer prima met de handvijzel.

De Froskepôllemolen

De Froskepôllemolen

Hemriksmolen: totaal zo’n 95 bezoekers, en nog zo’n 200 passanten! De biotoop van de molen is verbeterd doordat er een aantal bomen zijn verwijderd, wat de windvang te goede komt! Variatie in het ‘soort’ bezoeker, toevallige passanten waaronder de wandelaars van het naastgelegen natuurgebied, studenten, ouders met kinderen, waardoor de kleurplaten gretig aftrek vonden.

De spinnekoppen ‘Kramer’ en ‘Hoogland’: zaterdag 17, zondag 20 bezoekers, en nog meer mensen die van de overzijde van de Zwette genoot van het schouwspel van de twee spinnekoppen. De ‘oerset’ met de schouw is al een belevenis op zicht.

Windmotor Wirdum: Een enkeling waagde zich bij de windmotor.

Windmotor Hounsdyk: Doordat de windmotor aan een wandelroute ligt was de belangstelling hier verhoudingsgewijs groot. Zo’n 40 mensen hebben een bezoek gebracht aan deze nieuwste aanwinst!

Bullemolen: zaterdag rond de 40, zondag zo’n 45 bezoekers. Catering wordt zeer op prijs gesteld, bezoekers voelen zich zeer welkom. Geïnteresseerde bezoekers, vooral ook uit de buurten rondom de molen, jong en oud, voor de molen en de aanwezige fototentoonstelling. De lokale Vogelwacht was aanwezig, die met de jongeren de ‘nesten’ kon gaan bekijken.

Alddielsmolen: niet draai- en maalvaardig. Geen cijfers van bezoek ontvangen.

Plaatsen van de Windmotor Wirdum

Plaatsen van de Windmotor Wirdum

Mini-windmotor van Fa. Bakker te IJlst : nog te gast dit jaar, een kleine windmotor geplaatst bij recreatiegebied de Groene Ster, geplaatst door het ‘Wetterskip’, die door ons van enige additionele informatie was voorzien. Opvallend opgemerkt door verschillende passanten en bezoekers van met name de Hemriksmolen.

Lezing HCL: ‘Leeuwarder Molens, wie maalt erom….’: Bij de lezing, een Powerpoint-presentatie met informatie over de Leeuwarder molenhistorie, met ondermeer oud filmmateriaal van het Fries Filmarchief, waren ruim 40 bezoekers. De lezing werd verzorgd door 2 molenaars, en werd zeer gewaardeerd, zowel door de bezoekers als het HCL. Voor herhaling zeker vatbaar.

folder2014Algemeen: Ongeveer 500 bezoekers bezochten de Leeuwarder Molens en de lezing in het HCL tijdens de opendagen in het weekeinde van 12 en 13 april. Dat is ongeveer dubbel zoveel als het vorig jaar, wat veel te maken zal hebben met de weersomstandigheden die nu veel beter waren. Opvallend was het aantal geïnteresseerde bezoekers, jong en oud. Behalve de doelgerichte bezoekers is ook een deel van het  bezoek ‘toevallig passant’, maar (misschien wel mede daardoor) blijkt het bezoek verrast belangstellend en nieuwsgierig. Met name de koffie, thee en koek (of frisdrank) wordt zeer op prijs gesteld, mensen voelen zich welkom. Afgelopen dagen heb ons gesterkt in het idee dat vooral kwaliteit (aandacht voor mensen, achtergrond, kennis van zaken) belangrijk is, ook voor ons als molenaars. Meer dan kwantiteit.

Bullemolen

Bullemolen

Kleurplaten: Dit jaar heeft Gilbert IJsselmuiden van alle molens een kleurplaat gemaakt. Op alle molens was dus nu een kleurplaat van de betreffende molen beschikbaar, iets wat door jong (maar soms ook ouder!) zeer op prijs werd gesteld. De kleurplaten zijn toegevoegd aan de website waar ze gedownload kunnen worden.