De Hempenserpoldermolen

De Hempenserpoldermolen

Bouwjaar: 1863

Functie: Poldermolen

Adres: Mardyksterpaed, 9005 XL Wergea

Eigenaar: Monumenten St. Boarnsterhim

Molenaars: S. Mensinga / L. van der Meer

Bijzonderheden:

Het Wetterskip Fryslan gebruikt deze molen om de Hempenser polder (elektrisch) te bemalen.

Enige historie:

De Hempensermeer was een van de laatste polders die werd drooggemalen in Friesland. In verband met de slechte bodem werd de polder pas in 1784 drooggemalen. Deze molen, die vroeger een zelfzwichtsysteem had, bemaalde van 1863 tot 1955 deze Hempenser polder.

Foto Winfried Walta

Foto Winfried Walta

Toen werd hij op afbraak te koop gezet. Dit was in strijd met de toenmalige molenverordening. De molen is vervolgens in 1959 voor een symbolisch bedrag verkocht aan het waterschap. In 1986 is de bijbehorende molenaarswoning afgebrand.

Informatie over deze molen in de molendatabase, en de locatie van deze molen