Molen Hoogland

Molen Hoogland, met op de achtergrond Kramersmolen

Bouwjaar: 2003

Functie: Poldermolen

Adres: Achter proefboerderij Nij Bosma Zathe, Boksumerdyk 11 Goutum

Eigenaar: Stichting de Fryske Mole

Molenaar: T. Talsma

Enige historie:

De beide spinnekoppen Kramer en Hoogland stonden vroeger op Barrahûs. Bij de verplaatsing naar het terrein van Nij Bosma Zathe hebben ze hun naam meegekregen. Rond het jaar 2000 zijn ze daar geplaatst.
Hooglands molen is gerestaureerd door leerlingen van het R.O.C. Friesland, onder toezicht van Hielke Kloosterman van St. De Fryske Mole. De namen van de jongens staan in de schroefas gegraveerd.
Hooglands molen heeft tot taak het water in de sloten van een vogelweidegebied van 20 Hectare op hoog peil te houden.

Foto Winfried Walta

Foto Winfried Walta

De Spinnekop is een klein type molen die vaak één boerderij bemaalde en werd onderhouden door de plaatselijke timmerman. Rond 1920 werden ze vaak vervangen door een klein type windmotor, die veel gebruiksvriendelijker was.
Vanaf de boerderij Nij Bosma Zathe loopt een zogenaamd ‘Boerenlandpad’ langs de molen. Klik hier voor informatie over deze molen in de molendatabase, en bekijk de locatie van deze molen.