De Hemriksmolen

De Hemriksmolen

Bouwjaar: 1996

Functie: Poldermolen, waterververser voor de Groene Ster.

Adres: Noarder Ruchlan, De Groene Ster,  8926 XE Leeuwarden.

Eigenaar: Gemeente Leeuwarden

Molenaar: J. Bijlstra

Bijzonderheden: De enige spinnekopmolen met een scheprad.

Enige historie:

De oorspronkelijke molen Hemriksmolen werd in 1804 gebouwd en stond bij Warga. De molen werd in 1830 verplaatst naar de Hemrik(s)polder bij Huizum, het tegenwoordige industrieterrein de Hemrik van Leeuwarden. In 1948 werd de bemaling door een elektrisch gemaal overgenomen. Vier jaar later is de molen achter proefboerderij Wielzicht bij de Grote Wielen geplaatst.

Foto Winfried Walta

Foto Winfried Walta

In 1972 is de molen hier omgewaaid, en de resten later verbrand. In 1976 is de molen herbouwd op zijn huidige plaats, aan het Noarder Ruchlan in recreatiegebied de Groene Ster. Echter, in 1995 is de molen wederom afgebrand. De huidige Hemriksmolen stamt uit 1996.

Klik op de link voor informatie over deze molen in de molendatabase, en bekijk de locatie van deze molen. Deze molen heeft ook een facebookpagina.