Hoe werkt een polder?

Alle nu nog bestaande Leeuwarder Molens zijn ‘poldermolens’, ontworpen en gemaakt om water weg te malen. De taak van de molens is tegenwoordig overgenomen door gemalen, elektrisch aangedreven pompen die beheerd worden door het ‘Wetterskip Fryslân’. Op onderstaande afbeelding wordt de situatie geschetst van de rol en plaats van molens in het waterbeheer in Nederland.

De molen maalt het water uit de polder omhoog, en pompt het naar de boezem. Vanuit de boezem wordt het water afgevoerd naar een gemaal, of spuisluizen. En die voeren het water vervolgens weer af naar de zee. E.e.a. is min of meer schematisch weergegeven op onderstaande afbeelding. Uiterst links de polder, met rechts ervan de molen op de polderdijk. Rechts van de polderdijk loopt de boezem, die uiteindelijk in verbinding staat met een gemaal of spuisluizen. Helemaal rechts de zee. Klik op de afbeelding om te vergroten.