Molenstraatnamen

Er zijn in Leeuwarden nog enkele straatnamen die verwijzen naar molens. Hieronder volgt een overzicht. Klik hier voor een interactieve kaart op Google Maps, waarop de straten zijn aangegeven.

 

De Molensteeg. Op de hoek van het Schavernek en het Ruiterskwartier heeft een molen gestaan. Omstreeks 1610 werd  over het terrein van die molen de Molensteeg aangelegd.

 

 

 

Het Molenpad. In het verleden liep het pad, samen met de inmiddels gedempte Molensloot, naar een standaardmolen ter hoogte van de huidige Menno van Coehoornstraat.

 

 

 

De Huizumer Molenstraat, naar molen De Bazuin, werd in 1947 omgedoopt in Wassenberghstraat. In 1947 werd de gemeente Huizum bij Leeuwarden gevoegd. Aangezien er in Leeuwarden al een Molenstraat was, werd de Huizumer Molenstraat omgedoopt.

 

 

Pietersburen. Werd gesticht door molenaar Pieter Luitjens van der Meulen, voor het personeel van molen De Jonge Fenix. De gevelsteen van de Jonge Fenix is tegenwoordig te vinden in een muur in de Pijlsteeg.

 

 

Molenstraat. Genoemd naar de molen “Het Lam” van Hermanus Albertus Vosman

 

 

 

De Eenhoorn, naar een in 1837 gesloopte rog- en weitmolen die op deze plaats heeft gestaan.