Aantallen molens

Aantallen molens in Leeuwarden

In de loop der eeuwen zijn er regelmatig inventarisaties gehouden van de aantallen molens op het Leeuwarder grondgebied. Zo zijn er aantallen bekend van de 16e eeuw tot heden. In de diverse inventarisaties zijn industriemolens (zoals bijvoorbeeld korenmolens) apart geteld, evenals de aantallen poldermolens. Het overzicht hiernaast toont de aantallen zoals die bekend zijn uit de diverse inventarisaties.

In 1944 werd het grondgebied van de gemeente Leeuwarden uitgebreid met een aantal omliggende dorpen. De dorpen Goutum, Hempens, Huizum, Lekkum, Miedum, Snakkerburen, Swichum, Teerns, Wirdum en Wytgaard werden in dat jaar toegevoegd aan de gemeente Leeuwarden. Daarvoor waren de poldermolens, en ook de industriemolens uit Leeuwarden zelf verdwenen. Door de uitbreiding van 1944 heeft Leeuwarden nu nog zijn molens.

In dit pdf-document, aantallen-molens, staat een uitgebreider overzicht van de inventarisaties, zoals welke typen industriemolens, zoals oliemolens, leermolens of snuifmolens, er tijdens de inventarisatie aanwezig waren.